Genetické dispozice Vaší pleti versus životní styl

Články o pleti

Genetika,
 z řeckého gennaó, znamená plodím – rodím, je z velké části zodpovědná za naše genetické dispozice, které si neseme po svých předcích. Jako biologická věda se tak zabývá dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami.

Nakolik nás ale ovlivňuje? Dokážeme vrozené dispozice nějak změnit?

Nositelem genetické informace je „gen“, který je přechováván v chromozomech, kde je reprezentován chemickou strukturou obsažených molekul DNA (molekul deoxyribonukleové kyseliny) a z nejnovějších výzkumů vyplývá, že i přes dosavadní předpoklady jsme schopni z neuvěřitelných 70% ovlivnit dědičné dispozice své pleti. To znamená, že jsme za své zdraví a krásu ze 2/3 zodpovědní sami.

Zaměřme se tedy na 3 „lifestylové“ slabiny, které nám krásnou pleť komplikují a bezprostředně tak stojí za našimi problémy: 
  1. AVITAMINÓZA
  2. NEDOSTATEK MINERÁLŮ
  3. NEDOSTATEK KYSLÍKU
Nedostatek vitamínů je zapříčiněn hlavně stresem, chudou stravou na ovoce a zeleninu, znečištěným životním prostředím a nadměrným opalováním. Avitaminóza pak může způsobit, že pleť vypadá unaveně, není barevně sjednocená (skvrny) a postrádá vitalitu. Za nedostatkem mineralů zase můžeme hledat, nadměrné pocení (sport, sauna – parní kabina) a horké - vlhké prostředí. Následný deficit základních minerálních prvků vede k nezdravě bledému tónu pleti, pleť je matná, má různé nedokonalosti, které se objevují společně s nedostatkem buněčné energie. A nedostatek kyslíku? Ten způsobuje našedlý tón pleti způsobený špatným krevním oběhem, nedokonalosti, které brání pleti ve vlastní obraně proti bakteriím (toto je způsobeno zejména kouřením, nadměrnou konzumaci alkoholu, pobytem v uzavřených klimatizovaných prostorách a častým cestováním).Jak pleti tedy pomoci?
Všem těmto vlivům nezabráníme, můžeme však pomocí esenciálních prvků zmírnit jejich projevy. Ty nám totiž pomůžou k tomu, aby nám základní mechanismy pokožky fungovaly správně. Jedná se o základní látky, které ovlivňují, a to více či méně významným způsobem, většinu fyziologických procesů, které se odehrávají v našem těle. Můžeme je definovat jako látku, jež nemůže být syntetizována v lidském těle, a to i přesto, že je nezbytná pro jeho funkci, a tudíž musí být tělu dodána z venčí.
 
  • VITAMÍNY: jsou bioregulátory, to znamená, že slouží jako katalyzátory biologických reakcí pro správné fungování těla. Většina vitamínů musí být do těla dodána zvenčí. Vitamíny, které pleť potřebuje, jsou A, skupina B, E, C a F.
  • KYSLÍK: je nejcennější prvek, který se nachází v přírodě. Lidské tělo je tvořeno ze 62% kyslíku. Kůže (je-li v klidu), musí mít alespoň 7% celkové spotřeby kyslíku v těle: 4% pro epidermis a 3% u dermis. Kůže je okysličená zvenčí skrz kyslík obsažený ve vzduchu a zevnitř pomocí kapilár.
  • MINERÁLNÍ PRVKY: jsou anorganické ionty, kovy a metaloidy přítomné v malých množstvích ve všech lidských bytostech. Některé z nich jsou důležité pro člověka, a to pokud se účastní jedinečným způsobem v některých biochemicko-metabolických aktivitách. Ačkoli je jejich nezbytné množství malé, je jejich získávání z vnějšku zásadní. Např. zinek (Zn) vyrovnává pH pleti a chrání proti volným radikálům, měď (Cu) je stimulant, který posiluje přirozenou obranu těla a katalyzuje vitamin C, což podporuje tvorbu kolagenu a elastinovou syntézu.
 

Chcete doporučit péči?

Spolupracujte s námi