Safe Salon

 


Při zahájení pandemie Covid jsme se všichni zavřeli doma. Nyní se však ukazuje důležitost prevence a ochrany. Proto se výrobce kadeřnického a kosmetického nábytku Maletti Group spojil s oddělením experimentální medicíny na univerzitě Perugia, aby společně uvedly na trh řadu přístrojů a pomůcek pro zvýšení bezpečnosti kadeřníků a jejich klientů v salonech krásy. 

UV-C ZÁŘENÍ A COVID 19

Přístroje z řady SAFE SALON využívají sílu UV-C záření. Paprsky UV-C se používají v různých oblastech již dlouhou řadu let. Slouží k dekontaminaci a dezinfekci vody, vzduchu, farmaceutických produktů, povrchů a prevenci před šířením patogenů.

V průběhu roku 2020 byly provedeny stovky testů na účinnost UV-C paprsků pro likvidaci bakterií a virů. UV světlo (200-280 nm) deaktivuje a téměř zabíjí minimálně dva další viry podobné Covidu-19: SARS-CoV-1 a MERS-CoV. Prokázán byl i efekt na vir Covid-19.